Agro- & foodbedrijven

Op het platteland zorgt biodiversiteit voor natuurlijke plaagbestrijding, bestuiving en bodemvruchtbaarheid. Biodiversiteit is daarom erg belangrijk voor het produceren van voedselgewassen. Biodiversiteitsherstel is nodig om onze voedselsystemen te transformeren tot natuurinclusieve, eerlijke en gezonde productieketens. Verscheidene boeren en agrofoodbedrijven nemen daarom maatregelen om hun impact op biodiversiteit te positief te beïnvloeden. Wil je weten hoe jouw bedrijf natuurvriendelijker wordt? Klik op een van de kennisdossiers hieronder en laat je inspireren.

Natuurinclusieve melkveehouderij

De melkveehouderij kan een grote bijdrage leveren aan het herstel van de Nederlandse biodiversiteit. Hier vind je verschillende maatregelen die melkveehouders kunnen nemen om de biodiversiteit op en om hun bedrijf te vergroten.

Natuurinclusieve akkerbouw

Hier vind je maatregelen die akkerbouwers op hun bedrijf kunnen nemen om de biodiversiteit te stimuleren. Zo zijn er verschillende maatregelen mogelijk binnen het teeltsysteem.

Verdienmodellen

In dit kennisdossier zijn verschillende verdienmodellen opgenomen voor landbouwbedrijven. Deze verdienmodellen belonen bedrijven die zich inzetten voor biodiversiteitsherstel.

    Monitoring

    Door middel van monitoring wordt het effect van maatregelen op de biodiversiteit inzichtelijk gemaakt. Er zijn verschillende systemen waarmee biodiversiteit en de inzet voor biodiversiteitsherstel meetbaar wordt gemaakt.