Dossier

Stapeling van beloningen

Op basis van de biodiversiteitsmonitoren wordt er op verschillende plekken gewerkt aan een stapeling van beloningen. De stapeling van beloningen wordt bereikt doordat verschillende partijen vanuit de voedselketen, het bedrijfsleven en de overheid agrarische ondernemers belonen voor hun inzet op het gebied van biodiversiteit.

Brabants Bodem

Inhoudsopgave

Duurzame Melkveehouderij Drenthe

Kosten en baten van biodiversiteitsmaatregelen

Meer informatie