De Toolbox

Inhoudsopgave

Wat kan je hier vinden?

In de ‘Toolbox voor Biodiversiteit’, ontwikkeld door LIFE IP All4Biodiversity en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, zijn tools en praktijkvoorbeelden opgenomen voor iedereen die aan de slag wil met biodiversiteitsherstel. De Toolbox heeft als doel de verschillende kennis, tools en praktijkvoorbeelden rondom biodiversiteitsherstel samen te brengen en vindbaar te maken.

Basiskwaliteit natuur

items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1407335" ]
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1403623", "1410493", "1249512" ]

Biodiversiteit in de praktijk vergroten

Biodiversiteit kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor inwoners en is belangrijk voor de leefbaarheid, zowel in de stad als op het platteland.
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1209189", "1181295", "1181297" ]

Verdienmodellen

Een van de dingen die van belang is op het gebied van verdienmodellen is het eenduidig meten van de prestaties die agrarische ondernemers leveren op het gebied van biodiversiteit. Hiervoor zijn verschillende biodiversiteitsmonitoren in ontwikkeling op basis van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s).
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1186412", "1181303", "1186411" ]

Gebiedsgerichte samenwerking

Samenwerking tussen verschillende partijen en grondeigenaren op gebiedsniveau is een belangrijke factor om de biodiversiteit succesvol te herstellen. Biodiversiteit kent immers geen scherpe grenzen.
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1181296", "1220407", "1154110" ]

Monitoring

Kritische Prestatie indicatoren (KPI’s) worden steeds meer gebruikt om de prestaties rondom biodiversiteit te meten. Vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel wordt er gewerkt aan een KPI systematiek voor biodiversiteit.
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1220403", "1061985", "1160945" ]

Meer informatie

Zelf kennis delen?

Om de toolbox up-to-date te houden zijn we altijd opzoek naar actuele praktijkvoorbeelden, projecten, tools en kennis. Heb jij een leerzaam project afgerond, een tool ontwikkeld voor biodiversiteitsherstel of informatie die je graag zou willen laten opnemen in de toolbox? Dan kun je dat delen met ons.

Biodiversiteit op de kaart

Op tal van plekken in Nederland wordt gewerkt aan het herstel van de biodiversiteit. Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft deze projecten letterlijk in kaart gebracht. Op deze kaart kun je zien welke projecten bij jou in de buurt worden uitgevoerd.