Toolbox voor biodiversiteit

De Toolbox

Inhoudsopgave

Wat kan je hier vinden?

Op deze website vind je praktijkvoorbeelden, tools en achtergrondinformatie die jou verder helpen om de biodiversiteit te herstellen. De toolbox is onderverdeeld in vier thema's: biodiversiteit in de praktijk vergroten, verdienmodellen, gebiedsgerichte samenwerking en monitoring.

Zelf kennis delen?

Om de toolbox up-to-date te houden zijn we altijd opzoek naar actuele praktijkvoorbeelden, projecten, tools en kennis. Heb jij een leerzaam project afgerond, een tool ontwikkeld voor biodiversiteitsherstel of informatie die je graag zou willen laten opnemen in de toolbox? Dan kun je dat delen met ons.

Biodiversiteit op de kaart

Op tal van plekken in Nederland wordt gewerkt aan het herstel van de biodiversiteit. Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft deze projecten letterlijk in kaart gebracht. Op deze kaart kun je zien welke projecten bij jou in de buurt worden uitgevoerd.

Uitgelicht: Landschapselementen

Landschapselementen zoals kleine bosjes, bomenrijen, houtwallen, sloten met natuurvriendelijke oevers, en resthoekjes met ruige vegetatie spelen een belangrijke rol voor de regionale biodiversiteit. Lees er meer over in het dossier Landschapselementen van de toolbox.
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1027485", "1160938", "1160940" ]