Particulieren

Jij als particulier kan ook helpen met biodiversiteitsherstel door simpele maatregelen toe te passen in en rondom je eigen huis en dagelijks leven. Tuinen, plantenresten, kieren in muren en plekken onder daken bieden voor veel diersoorten een schuilplaats en nestgelegenheid. Door het ontstenen van tuinen, het aanleggen van geveltuintjes en groene daken kunnen inwoners dieren en planten helpen een plek te vinden in de stad. Biodiverse tuinen zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit, ze vangen ook water op en zijn koeler in hete zomers.

Jouw rol

Inhoudsopgave
Als particulier ben je niet enkel afhankelijk van wat er bij de grotere partijen en organisaties gebeurt op het gebied van biodiversiteitsherstel. Je kunt heel goed het heft in eigen hand nemen en zelf een bijdrage leveren. Hieronder volgt, aan de hand van onze vijf hoofdthema’s en specifiek voor particulieren, een uitgebreide set van strategieën en maatregelen die overwogen kunnen worden voor het bevorderen van biodiversiteit.

Biodiversiteit in de praktijk vergroten voor particulieren

Particulieren kunnen aanzienlijk bijdragen aan biodiversiteit door hun huis en tuin te vergroenen. Enkele praktische maatregelen zijn het planten van diverse inheemse planten in de tuin, vermijden van chemische pesticiden, aanleggen van groene daken en geveltuintjes of zelfs het integreren van een Tiny Forests. Daarnaast zijn vogel- en insectvriendelijke elementen zoals vogelhuisjes, voederstations en wildere delen van de tuin van groot belang. Milieuvriendelijk tuinieren met compost en waterbeheer, evenals betrokkenheid in de gemeenschap door kennis te delen, dragen bij aan een duurzamere en biodiverse leefomgeving.

Vergroenen Private Ruimte. Vergroen je leefomgeving door inheemse planten te gebruiken, een geveltuin aan te leggen, en vogel- en insectvriendelijke elementen te creëren. Daarnaast kun je milieuvriendelijk tuinieren door chemische bestrijdingsmiddelen te vermijden, want er zijn voldoende alternatieven om je planten goed te houden die niet slecht zijn voor de biodiversiteit.

Groen in de buurt. Veel burgers weten nog weinig van biodiversiteit en zouden, wanneer kennis breder gedeeld wordt, een grote bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteitsherstel. Hoe je inwoners bij biodiversiteitsherstel kunt betrekken kun je hier terugvinden.

Verdienmodellen voor particulieren

Een verdienmodel in de privésfeer is vaak niet aan de orde. Maar, ben je eigenaar zijn van een groot stuk grond of deze onderhouden? Dan is het vaak mogelijk subsidie te krijgen om dit duurzaam te beheren.

Monitoring voor particulieren

Monitor als particulier de biodiversiteit in bijvoorbeeld je eigen tuin door planten, vogels en insecten te identificeren. Houd een vogellijst bij, bestudeer bestuivende insecten, en zorg voor diverse plantensoorten. In het geval dat je een vijver hebt, kun je ook dit nog in de gaten houden of er meer planten en dieren komen. Daarnaast kun je ook nog een observatiedagboek bijhouden en deelnemen aan citizen science-projecten, waarbij je met tuin-tellingen kunt helpen data te verzamelen.

Vergroenen Private Ruimte. Vergroen je leefomgeving door inheemse planten te gebruiken, een geveltuin aan te leggen, en vogel- en insectvriendelijke elementen te creëren. Daarnaast kun je milieuvriendelijk tuinieren door chemische bestrijdingsmiddelen te vermijden, want er zijn voldoende alternatieven om je planten goed te houden die niet slecht zijn voor de biodiversiteit.

Groen in de buurt. Veel burgers weten nog weinig van biodiversiteit en zouden, wanneer kennis breder gedeeld wordt, een grote bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteitsherstel. Hoe je inwoners bij biodiversiteitsherstel kunt betrekken kun je hier terugvinden.