(Lokale) overheden

Biodiversiteit draagt in grote mate bij aan een gezonde leefomgeving. Het vergroenen van de openbare ruimte zorgt voor het tegengaan van hittestress, verbeteren van de luchtkwaliteit en waterhuishouding. Gemeenten, provincies en waterschappen zetten zich daarom op verschillende manieren in voor het herstel van de biodiversiteit. Wil je weten hoe je biodiversiteit kunt bevorderen in de openbare ruimte? Klik op een van de kennisdossiers hieronder en laat je inspireren.

Vergroenen openbare ruimte

Hier vind je handvatten voor het vergroenen van de openbare ruimte. Zo zijn er verschillende maatregelen opgenomen die jouw organisatie kan nemen om de openbare ruimte biodivers en natuurvriendelijk in te richten.

Vergroenen landelijk gebied

Hier vind je handvatten voor het vergroenen van het landelijk gebied. Zo zijn er verschillende maatregelen opgenomen die jouw organisatie kan nemen om het landelijk gebied biodivers en natuurvriendelijk in te richten. Relevante onderdelen van het dossier Vergroenen landelijk gebied

Beleid voor biodiversiteit

Het opnemen van biodiversiteit in het beleid biedt voor veel gemeenten een handelingsperspectief. Hoe gemeenten dit aanpakken en welke maatregelen zij hier aan verbinden is terug te vinden in hun beleid. In dit kennisdossier vind je beleidsplannen en programma's van verschillende gemeenten voor verbetering van biodiversiteit.

Bewustwording & participatie burgers

Veel burgers weten nog weinig van biodiversiteit en zouden een grote bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteitsherstel. Hoe je inwoners bij biodiversiteitsherstel kunt betrekken kun je hier terugvinden.