Menu

Kennisagenda

Op het gebied van biodiversiteitshestel is er binnen Nederland een grote hoeveelheid kennis beschikbaar. Wel bestaan er nog duidelijke hiaten in de kennis rondom biodiversiteit, deze hiaten bestaan vooral rondom de vraag hoe de biodiversiteit positief te beïnvloeden is. Daarbij gaat het om welke ecologische winst behaald kan worden met verschillende maatregelen, prestaties en een integrale aanpak.

Webinar: Lancering Kennis- en innovatieagenda

Samen voor biodiversiteit