Dossier

Wintervoedsel voor akkervogels

Vóór de intensivering van de landbouw waren de geoogste akkers ’s winters het foerageergebied van verschillende soorten akkervogels. Efficiëntere oogst, snelle grondbewerking na de oogst en effectieve onkruidbestrijding hebben ertoe geleid dat het aanbod van onkruidzaden en granen voor overwinterende akkervogels sterk is afgenomen (Ottens et al., 2013).

Inleiding

Inhoudsopgave

Waarom gaat het niet goed met de winteroverleving van akkervogels?

Verhoging van het wintervoedselaanbod op perceelsniveau

Verhoging van het wintervoedselaanbod op landschapsniveau

Bronnenlijst

Video's

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Wintervoedsel voor akkervogels

Natuurboerenlandschap

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Uitleg in het veld: aanbieden WINTERVOEDSEL (Interreg-project PARTRIDGE)

Werkgroep Patrijs

Meer informatie

Contact

Reageren op dit dossier, of heb je andere vragen over Wintervoedsel voor akkervogels? Laat een reactie achter of neem contact op.