Dossier

Vergroenen openbare ruimte

Naast landbouw en natuurgebieden bestaat Nederland voor een groot gedeelte uit openbare ruimte beheerd door overheden, bedrijven en particulieren. Veel van deze openbare ruimte is bebouwd. Door deze gebieden te vergroenen komt er meer ruimte voor biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Er is op dit gebied veel mogelijk. Denk aan het vergroenen van bedrijventerreinen, ecologisch beheer van bermen, aanleggen van meer biodivers groen in de wijk, tiny forest, het vergroenen van de eigen tuin en dak, het creëren van faunavoorzieningen, natuurvriendelijke straatverlichting en natuurinclusief bouwen.

Vergroenen bedrijventerreinen

Inhoudsopgave

Ecologische inrichting en beheer van bermen

Aanleggen groenstroken/vlinderidylles

Creëren nieuwe stukken natuur/Tiny forests

Groene tuinen

Groene daken/daktuinen

Geveltuin/groen muren

Faunavoorzieningen

Natuurvriendelijke verlichting

Natuurinclusief bouwen

Natuur in de Wijk

Vergroenen infrastructuur

Vergroenen sportparken

Groene schoolpleinen

Bijenburcht

Bijvriendelijk beheer

Meer informatie