Dossier

Stimulerings­regelingen overheid

Door middel van verschillende regelingen probeert de overheid bedrijven te stimuleren om zich in te zetten voor biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan verdienmodellen die boeren belonen voor duurzame investeringen, weidevogelbeheer of kruidenrijk grasland. Hieronder vind je voorbeelden van overheidsbeleid met verscheidene subsidies en verdienmodellen voor bedrijven die willen investeren in biodiversiteit.

Toekomstbestendig boeren met GLB

Inhoudsopgave