Dossier

Praktijk­voorbeelden

In verschillende trajecten wordt er op gebiedsniveau samengewerkt. Vaak gaat het hierbij om een samenwerking tussen agrarische ondernemers, overheden en private organisaties. Deze initiatieven kunnen als voorbeeld dienen voor andere organisaties die bezig zijn met trajecten om op gebiedsniveau te werken aan biodiversiteitsherstel.

Brabants Bodem

Inhoudsopgave

Duurzame Melkveehouderij Drenthe

Markemodel

LandvanWaarde

Rotterdam de boer op

Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling

Waardevol Brummen

IJssel uiterwaarden en Rijntakken

Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog

Donkse laagten

Midden-Delfland

Geuldal en Heuvelland in Limburg

Meer informatie