Dossier

Meten biodiversiteits­prestaties

Een van de dingen die van belang is op het gebied van verdienmodellen is het eenduidig meten van de prestaties die agrarische ondernemers leveren op het gebied van biodiversiteit. Hiervoor zijn verschillende biodiversiteitsmonitoren in ontwikkeling op basis van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Deze monitoren maken het mogelijk om prestaties van ondernemers eenduidig te meten en de ondernemers vanuit verschillende organisaties voor hun inzet op het gebied van biodiversiteit te belonen.

Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij

Inhoudsopgave

BiodiversiteitsMonitor akkerbouw