Dossier

Maatregelen voor natuurinclusieve melkveehouderij

De melkveehouderij kan een grote bijdrage leveren aan het herstel van de Nederlandse biodiversiteit. Om dit te realiseren is het onder andere nodig om inzichtelijk te maken wat melkveehouders op hun bedrijf kunnen doen om de biodiversiteit te verbeteren. Op deze pagina zijn verschillende maatregelen te vinden die melkveehouders kunnen nemen om de biodiversiteit op en om hun bedrijf te vergroten.
koeien in wieland- elsemargriet van pixabay
Bron foto: Elsemargriet (Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk)

Weidegang

Inhoudsopgave

Kruidenrijk grasland

Niet kerende grondbewerking

Organische bemesting

Reductie gewasbeschermingsmiddelen

Meer informatie