Dossier

KPI Systematiek voor biodiversiteit

Kritische Prestatie indicatoren (KPI’s) worden steeds meer gebruikt om de prestaties rondom biodiversiteit te meten. Vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel wordt er gewerkt aan een KPI systematiek voor biodiversiteit. Daarnaast zijn er verschillende KPI sets en monitoren in ontwikkeling om de biodiversiteit te bevorderen en grondgebruikers te belonen voor hun inzet.

KPI-systematiek

Inhoudsopgave

KPI database

Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij

BiodiversiteitsMonitor akkerbouw