Dossier

Bewustwording en activatie van burgers

Er komt steeds meer aandacht voor het belang van biodiversiteit bij overheden en in de landbouw. Maar veel burgers weten nog weinig van biodiversiteit en zouden een grote bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteitsherstel. Daarom wordt er door veel natuurorganisaties, overheden en ook vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel op verschillende manieren gewerkt aan de bewustwording en activatie van burgers.

Adoptiegroen

Inhoudsopgave

Groene belevingspunten

Buitenlokaal

Publiekscampagne Maak Grijs Groener