Dossier

Beleid voor biodiversiteit

Biodiversiteit kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor inwoners en is belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. Gemeenten dragen een grote verantwoordelijkheid voor de inrichting van de openbare ruimte. Hoe gemeenten biodiversiteit in het beleid hebben verankerd kun je teruglezen in deze documenten.

Uitvoeringsprogramma Biodivers en Klimaatbestendig – Gemeente Leiden

Inhoudsopgave

Programma Biodiversiteit- Gemeente Hof van Twente

Beleidsplan Groen en Water – Gemeente Oegstgeest

Beleidsplan Openbaar Groen – Gemeente Reusel-De Mierden

Biodiversiteitsplan – Gemeente Noardeast-Fryslan

Onderzoek Biodiversiteit bij Gemeenten