Bouwsector en infrastructuur

De Nederlandse infrastructuur biedt enorme potentie om biodiversiteit te herstellen en bevorderen. Bijvoorbeeld langs spoorlijnen, (snel)wegen en kanalen. Ook gebouwen zelf kunnen een bijdrage leveren aan biodiversiteit, door deze natuurvriendelijk te ontwerpen en in te richten. Projectontwikkelaars, aannemers en infrabeheerders spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van biodiverse plekken. Hieronder volgt, aan de hand van onze vijf hoofdthema’s en specifiek vanuit een bouw- en infraperspectief, een uitgebreide set van strategieën en maatregelen die overwogen kunnen worden voor het bevorderen van biodiversiteit.

Biodiversiteit in de praktijk vergroten voor de bouw en infrastructuur

Inhoudsopgave
Het vergroten van biodiversiteit in de bouwsector en infrastructuur is een belangrijk doel om de impact op het milieu te verminderen en de natuurlijke ecosystemen te behouden en herstellen. Als projectontwikkelaar of infrabeheerder kun je verschillende kanten op. Om een duurzame leefomgeving te creëren kunnen bijvoorbeeld natuurlijke landschapselementen al in de ontwerpfase worden geïntegreerd.

Landschapselementen (landelijk gebied). Het vergroten van biodiversiteit in de bouwsector en infrastructuur kan worden bereikt door de integratie van ecologische landschapselementen in projecten. Praktische strategieën omvatten groene daken, ecologisch beheer en de manier van waterbeheer.

Natuurinclusief bouwen. De bouwsector en infrastructuur kan biodiversiteitsherstel stimuleren door het toepassen van Natuurinclusief bouwen. Door het toevoegen van groene elementen zoals groene daken het hergebruiken van materialen kun je de impact op de natuur verkleinen.

Verdienmodellen voor bouwsector en infrastructuur

Bouwbedrijven en infrastructuur kunnen een grote impact hebben op biodiversiteitsherstel. Om deze kansen en mogelijkheden aantrekkelijker te maken, zijn er een hoop stimuleringsmaatregelingen ontwikkeling die ervoor moeten zorgen dat deze sector verder verduurzaamd. Een voorbeeld daarvan zijn overheidssubsidies. Daarnaast leeft er ook vanuit de maatschappij een behoefte om duurzamer te bouwen.

Bouwen voor biodiversiteit. Gebouwen zijn belangrijk voor biodiversiteit. Ze kunnen bijvoorbeeld dieren voorzien van nestplekken en beschutting en allerlei verschillende micro-ecosystemen herbergen. De huidige bouw- en huisvestingopgave is enerzijds een uitdaging, maar biedt ook mooie kansen om de stedelijke omgeving meer te verweven met natuur.
Lees

Monitoring voor bouwsector en infrastructuur

Het monitoren van biodiversiteit in de bouwsector en infrastructuur is een uitdagende taak, maar van cruciaal belang om duurzame praktijken en biodiversiteitsherstel te bevorderen. Op dit moment wordt er hard gewerkt om dit met behulp van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) beter vorm te geven.